E-BIZNES| WDROŻENIE ROZWIĄZAŃ E-COMMERCE.

 

E-biznes| Wdrożenie rozwiązań.

We wdrażaniu projektów e-biznes owych powinieneś wziąć pod uwagę najważniejsze dobre praktyki zarządzania projektem informatycznym, w tym zwłaszcza:e-biznes

 1. Zidentyfikowanie głównych założeń i ograniczeń projektu wdrożenia e-biznesu w firmie.
 2. Wyznaczenie kierownika projektu, odpowiedzialnego za zarządzanie projektem wewnątrz firmy.
 3. Zorganizowane prowadzenie projektu wdrożenia.

Aby zidentyfikować główne założenia i ograniczenia projektu wdrożenia e-biznes u w firmie, w szczególności należy się zastanowić nad:

 • celami i spodziewanymi korzyściami z wdrożenia,
 • zakresem ,
 • terminami,
 • zasobami, np. jaki budżet zamierzasz przeznaczyć na wdrożenie systemu, jacy pracownicy będą zaangażowani we wdrożenie, jak długo itp.,
 • ryzykiem

Cyklu życia projektu e-biznes

Po więcej porad zapraszam na bloga o e-biznes.

Pomocne w tym będzie przeanalizowanie cyklu życia projektu (jak będzie przebiegać budowa systemu informatycznego) oraz cyklu życia produktu (jak będzie wyglądać eksploatacja gotowego systemu).

Wyznaczając kierownika projektu, odpowiedzialnego za zarządzanie projektem wewnątrz firmy, warto pamiętać, aby był to:

 • doświadczony pracownik,
 • zorientowany zadaniowo,
 • zorganizowany,
 • dobrze komunikujący się z innymi.

Znajomość technologii informatycznych jest przydatna, ale zdecydowanie drugoplanowa w projektach e-biznes.

Z kolei, aby zrealizować ostatnią z dobrych praktyk, czyli zorganizowane prowadzenie projektu wdrożenia, należy zadbać, aby kierownik projektu i pozostali członkowie zespołu angażowali się w zapewnienie, że przyjęte założenia projektu zostaną osiągnięte w sposób kontrolowany i profesjonalny . Pomocne w tym będzie:

 • systematyczne planowanie prac, obserwowanie postępów i egzekwowanie ustaleń,
 • dbałość o uzgodniony zakres, pilnowanie budżetu, terminów i jakości,
 • dokumentowanie i uzgadnianie, w szczególności wszelkich zmian np. funkcjonalności systemu informatycznego,
 • komunikowanie problemów, także w drodze zaplanowanych spotkań, z dbałością o szybki kontakt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>