okladka

SEO jak badać ruch?

Faza monitorowania

Na fazę monitorowania składa się tylko ta jedna czynność: monitorowanie. Konieczne jest monitorowanie kilku wskaźników równolegle, w tym aktywności robotów indeksujących, stron polecających, rankingów w wyszukiwarkach, ruchu sieciowego na stronie internetowej, konwersji, włamań dokonywanych przez hakerów i wielu innych. Wszystkie te czynności są ze sobą powiązane i w dużej mierze opierają się na analizie logów serwera sieciowego. słuzy do tego kilka narędzi narzędzi do monitorowania statystyk sieciowych, w tym Webalizer, AWStats i WebLog Expert.

Sprawdź także: Zdobywanie linków.

Aktywność robotów indeksujących

Faza implementacji wiązała się z wykonaniem ogromu prac poświęconych stronie interneto­wej. Brak aktywności robotów indeksujących może sygnalizować problem. Ich aktywność należy bardzo dokładnie monitorować.

Strony polecające

Wiedza o tym, które strony polecają optymalizowaną witrynę, pomaga w określeniu, które strategie budowania linków przynoszą efekty. Wszystko jest kwestią czasu. Nie ma sensu marnować dodatkowego czasu na pomysły związane z budowaniem odnośników, jeżeli nie przekładają się one na zwiększenie liczby trafień.

Rankingi wyszukiwarek

Rankingi wyszukiwarek internetowych są ważne. Bez dobrego miejsca w rankingach żaden ruch nie zostanie wygenerowany. Bez tego zaś nie będzie żadnych konwersji. Nie można jednak popadać w obsesję! Na początku prac pozycja w rankingach może być bardzo zmien­na. Należy skupić się na najważniejszych stronach witryny.

Ruch sieciowy na stronie internetowej

Mimo że ruch sieciowy na stronie internetowej różni się od ruchu przekładającego się na konwersję, to nadal jest wskaźnikiem względnej widoczności strony internetowej w sieci. Wzrost odwiedzalności strony to zawsze dobry znak (chyba że strona cierpi na problemy z wydajnością). Badanie logów serwera sieciowego pozwoli na wychwycenie właściwych trendów. Strony mające najwięcej trafień mogą okazać się nawet pewnym zaskoczeniem.

Jak również: Zdobywanie obserwujących na instgramie.

Konwersje

Konwersje to coś, na czym nam tak naprawdę zależy. Jeżeli sprzedajemy produkty lub usługi, chcemy wiedzieć, ile z osób odwiedzających naszą stronę dzięki wyszukiwarce kupiło nasz produkt lub usługę. W szczególności możemy chcieć wiedzieć, które strony początkowe (te, które zostały odwiedzającemu wyświetlone jako pierwsze) mają w tym największy udział. W zależności od rozpatrywanej organizacji i poziomu wiedzy może być to dość trudne wy­zwanie, szczególnie gdy techniki SEO i SEM wdrażane są jednocześnie. Wiedza o tym, jak rozróżnić konwersje będące następstwem technik SEO i SEM, jest tu najważniejsza. Wyko­rzystanie pakietu Google Analytics może być w tym bardzo pomocne.

Po więcej: Działanie wyszukiwarki GOOGLE.

Wynik fazy monitorowania

Wynikiem fazy monitorowania jest zestaw danych zazwyczaj zorganizowany w formie pod­sumowującego raportu miesięcznego. Zazwyczaj obejmuje on dane z narzędzi statystycznych

  • Wynik ten jest materiałem początkowym wykorzystywanym w fazie (po­nownej) oceny.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>